Get Adobe Flash player

Storitve

- upravlanje (nadzor) kotlovnic

- vodovone, centralne, plinske in sanitarne inštalacije

- vzdrževalna dela

- čistilni servis

Podtaki

Termo vod d.o.o.

Sokolska ulica 44

2000 Maribor

Gsm.: 041 621 447

Gsm.: 051 621 447

Tel.: 083884406

Fax.: 083884407

Internet: www.termovod.si

Mail.: info@termovod.si

Reference

Smo strokovno usposobljeno podjetje pooblaščeno za izvajanje del in nalog upravljanja energetskih naprav

 

- izpolnjujemo zahteve o izobrazbi in strokovni usposobljenosti, ki jih predpisujeta 3. in 40. člen pravilnika o strokovni izobrazbi delavcev, ki opravljajo dela in naloge na področju upravljanja in vodenja energetskih naprav, Ur. l. SRS št. 33/81, 30/83, 31/84, 01/87,41/2009.

 

- izpolnjujemo tudi zahteve o izobrazbi Upravljalca naprav na utekočinjen naftni plin in zemeljski plin, 

 

- izpolnjujemo zahteve zakona o varnosti in zdravju pri delu in zahteve zakona o varstvu pred požarom, 

 

- izpolnjujemo zahteve pravilnika o usposobljanju odgovornih oseb za izvajanje ukrepov varstva pred požarom in zakona o ravnanju z eksplozivnimi snovmi, 

 

- izpolnjujemo izobrazbene zahteve zakona o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh, 

 

- strokovno in kvalitetno izvajanje del na področju storitev ogrevanja in nadzora obratovanja kotlovnic na vse vrste goriv 

 

- 15 letne delovne izkušnje na področju opravljanja teh del

 

- ugodne cene

 

- zadovoljstvo strank za katere že opravljamo ta dela

 

- dobra organizacija dela

 

- dosegljivost 24 ur na dan, v času ogrevalne sezone

 

- zagotavljamo ažurno in kvalitetno opravljanje storitev in korekten odnos napram strankam. 

 

podlage za zgoraj navedene zahtevane izobrazbene pogoje so z zakonom predpisane v Ur. l. RS, Št: 18/77, 71/93, 64/95,56/99 in 41/09.

___________________________________________________________________________________________